Për herë të tretë dështon gjykimi ndaj ish-gjykatësit Puka dhe avokatëve

Për herë të tretë dështon gjykimi ndaj ish-gjykatësit Puka dhe avokatëve

Për të herë të tretë ka dështuar të mbahet shqyrtimi i dytë ndaj ish-gjykatësit Kolë Puka dhe pesë avokatëve, të cilët po akuzohen për vepra penale që lidhen me korrupsion dhe krim të organizuar.

Bashkë me Pukën, pjesë e kësaj akuze janë edhe avokatët Zef Marleku, Lon Palushaj, Isa Salihi, Fatbardh Makolli dhe Besnik Nikqi, ku këta tre të fundit kishin qenë edhe përfaqësues të kompanive të sigurimeve, të cilët po akuzohen se me veprimet e tyre kundërligjore kanë përfituar mbi një milion euro, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Aktakuza e PSRK-së, lidhur me këtë rast përmban veprat penale “krim i organizuar”, “nxjerrja e kundërligjshme e vendimeve gjyqësore” “keqpërdorim i pozitës apo autorizimit zyrtar”, “mashtrimi” dhe vepra tjera penale.

Shkak për dështimin e seancës të së premtes, sërish ka qenë mungesa e njërit nga gjashtë të akuzuarit, Besnik Nikqi, i cili kishte munguar edhe në seancën e 13 dhjetorit të vitit 2019, për arsye shëndetësore.

Avokati i tij, Ramë Gashi, deklaroi se sikurse në seancën e 13 dhjetorit, klienti i tij sërish nuk mund të jetë prezent për shkak të një trajtimi mjekësor jashtë vendit.

“Unë sot me keqardhje ju njoftoj se i mbrojturi im nuk ka mundur të jetë prezent për arsye objektive, vazhdon me qenë në tretman mjekësor jashtë vendit për shkak të syve. Data më e afërt është me 28 janar pasdite, kur i përfundon terapia. Ai do të kthehet prej 28 janar pasdite, një kohë duhet të jetë këtu. Unë kam një raport shtesë për nevojën që duhet me pas këtë trajtim. Kërkoj falje edhe njëherë, na vjen keq por arsyet janë shëndetësore”, ka thënë Gashi.

Gjykatësi i rastit, Musa Konxheli, deklaroi se pas kërkesës së të akuzuarit Puka që t’i caktohet avokati Ndue Kurti sipas detyrës zyrtare, gjykata ka kërkuar nga Oda e Avokatëve të Kosovës (OAK) që t’i caktohet ky avokat i përzgjedhur nga i pandehuri.

Mirëpo, ai tha se avokati Ndue Kurti ka refuzuar që ta mbrojë të pandehurin Kolë Puka, e se gjithashtu kanë refuzuar edhe disa avokatë të tjerë dhe së fundi OAK e ka caktuar si mbrojtës Gani Asllani, i cili ka marrë materialin në gjykatë dhe i cili është prezent në seancë.

“E kemi kontaktu OAK, ka vepru sipas kërkesës tënde që ka shku mes nesh, mirëpo avokati Ndue Kurti nuk ka pranuar të ju përfaqësoj, pas tij njo 4 a 5 a 6  i ka caktu OAK dhe janë tërheq, i fundit që nuk është tërheq është avokati që e ki afër.  Kërkoj ta di a e pranon këtë avokat”, i tha gjykatësi Konxhelit të akuzuarit Puka.

“Unë nuk e njoh fare”, tha i akuzuari Puka.

“Edhe OAK tha nëse nuk i pëlqen le ta autorizon vet, diku 6 nuk e kanë pranu, janë njoftu me landën, të nesërmen i kanë kthyer kanë thënë unë nuk mund ta marr këtë rast”, ka thënë gjykatësi Konxheli.

E më pas, i akuzuari Puka deklaroi se e pranon këtë avokat që ta mbrojë në këtë procedurë penale.

Seanca e ardhshme pritet të mbahet me 18 shkurt, nga ora 10:00.

Aktakuza e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës (PSRK), për këtë rast. përmban veprat penale: “krim i organizuar”, “nxjerrja e kundërligjshme e vendimeve gjyqësore” “keqpërdorim i pozitës apo autorizimit zyrtar”, “mashtrimi” dhe vepra tjera penale.

Ndryshe, në seancën fillestare të mbajtur më 26 shtator 2019, ish-gjykatësi Kolë Puka dhe pesë avokatët Zef Marleku, Lon Palushaj, Isa Salihi, Fatbardh Makolli dhe Besnik Nikqi ishin deklaruar të pafajshëm për vepra penale që lidhen me korrupsion dhe krim të organizuar.

Ndryshe, ky rast fillimisht kishte qenë në Departamentin e Krimeve të Rënda, mirëpo me funksionalizimin e Departamentin Special, në seancën e 17 prillit 2019, kishte kaluar në këtë departament.

Aktakuza e parë për këtë rast ishte ngritur më 12 dhjetor 2013, ndërsa ishte precizuar me 14 nëntor 2014, 30 qershor 2017 dhe 14 gusht 2017.

Sipas aktakuzës, të gjithë të pandehurit kishin marrë pjesë në grupin e strukturuar kriminal, i cili ka vepruar në kohë dhe hapësirë të caktuar e që objekt sulmi kanë qenë kompanitë e sigurimeve që kanë qenë duke vepruar në Republikën e Kosovës.

Këtë grup, aktakuza thotë se e ka krijuar, udhëhequr, mbikëqyrur e kontrolluar ish-gjykatësi i Klinës, Kolë Puka.

Sipas aktakuzës, Puka arriti të krijojë marrëveshje me anëtarët e grupit kriminal që të imagjinojnë raste gjyqësore, të nxjerrin vendime të kundërligjshme, të falsifikojnë dokumente, të paraqesin rrejshëm fakte, të keqpërdoret pozita apo autoriteti zyrtar, si dhe të mos respektohet kompetenca gjyqësore. E krejt kjo, siç thuhet, me qëllim që të ketë përfitim të kundërligjshëm të mjeteve financiare me vlera të mëdha, në dëm të të tjerëve në kohë sa më të shpejtë dhe sa më të lehtë.

Sipas aktit akuzues, Puka kishte lidhur marrëveshje për përfitim të kundërligjshëm me avokatë të cilët ishin të parët në zinxhirin e aktivitetit kriminal pas Kolë Pukës, si Zef Marleku dhe Lon Palushaj.

Në aktakuzë thuhet se Zef Marleku, i ka dhënë autorizim Pukës që të ketë qasje në xhirollogarinë e tij bankare, përmes të cilës ka operuar me vlera të mëdha në mënyrë të kundërligjshme. Pastaj, është lidhur marrëveshje me përfaqësuesit e Kompanive të Sigurimeve në mënyrë që gjatë shqyrtimit gjyqësor të pajtohen me propozimet-vendimet e Kolë Pukës nga pozita e gjyqtarit si Isa Salihi, Fatbardh Makolli dhe Besnik Nikqi. E më tutje, aktakuza thotë se u krijua marrëdhënie edhe me mjekët specialistë, kryesisht të ortopedisë si tani të ndjerin Bedri Bakalli.

Ky aktivitet, sipas aktakuzës, ka zgjatur nga viti 2004, deri në vitin 2008. Me këtë aktivitet, sipas aktakuzës, kanë ndarë mes vete në mënyrë të kundërligjshme vlerën prej 1.225.927.93 euro.

Aktakuza thotë se me veprimet e të gjithë të pandehurve, përfshihen elementet e veprës penale të krimit të organizuar.

Kolë Puka akuzohet për nxjerrje të kundërligjshme të vendimeve gjyqësore e keqpërdorim të pozitës apo autorizimit zyrtar.

Zef Marleku dhe Lon Palushaj akuzohen për keqpërdorim të besimit. Fatbardh Makolli dhe Besnik Nikqi akuzohen për mashtrim dhe keqpërdorim detyre, si dhe Isa Salihi akuzohet për keqpërdorim të pozitës apo autorizimit zyrtar.

Ndryshe, Kolë Puka, ka qenë i akuzuar edhe në një rast tjetër penal dhe i cili më 28 qershor të vitit 2017, është dënuar nga Gjykata Themelore në Prishtinë me 48 muaj burgim efektiv, 5.000 euro gjobë dhe ndalim të ushtrimit të funksioneve publike për tre vjet.

Puka ishte shpallur fajtor në tre nga katër pikat e aktakuzës për të cilat akuzohej.

Për pikën e parën të aktakuzës, nxjerrje e vendimeve të kundërligjshme gjyqësore, Puka është shpall fajtor dhe është dënua me 18 muaj burgim.

Për pikën e dytë të aktakuzës, keqpërdorim i pozitës zyrtare, vepër e cila u rikualifikua për shkak se është ligj më i favorshëm, gjykata e  kishte shpallur Kolë Pukën fajtor dhe e ka dënuar me 24 muaj burgim.

Ish-gjyqtari Puka ishte gjetur fajtor edhe për pikën e tretë të aktakuzës, pastrim i parave, dhe ishte dënuar më 18 muaj dhe 5.000 euro dënim me gjobë.

Ndërkohë, për veprën penale të shmangies nga tatimi, gjykata e kishe shpallur Pukën të pafajshëm.

Kurse, më 14 dhjetor të vitit 2017, Gjykata e Apelit ia kishte vërtetuar dënimin me burgim ish-gjykatësit Kolë Puka.

Nga i akuzuari janë konfiskuar paluajtshmëritë e përfituara nga kryerja e veprës penale më vlerë mbi një milion euro (1.000.000.00) dhe atë, një banesë në Klinë, një banesë në Prishtinë, patundshmëria (në të cilën është e ndërtuar një shtëpi) në Ulqin, të Malit të Zi, në sipërfaqe prej 308 m2, patundshmëria (livadh) po në Ulqin, në sipërfaqe prej 171 m2, një lokal afarist në Klinë, një automjeti “Audi A6”, si dhe mjetet financiare nga shtija e dy lokaleve afariste.

Po ashtu, ish-gjykatësi Puka me 4 shkurt 2019, është shpallur fajtor nga Gjykata Themelore në Prishtinë edhe për pastrim të parave dhe është dënuar me një vit burgim dhe me 3.000 euro gjobë.

Ky aktgjykim ishte shpallur nga gjykatësja Nushe Kuka-Mekaj, pasi Puka ishte gjetur fajtor se gjatë viteve 2004 – 2008, duke qenë i vetëdijshëm që paratë ishin produkt i aktivitetit kriminal dhe me qëllim të fshehjes së prejardhjes së parave në vlerë prej 1.200.000 euro, kishte blerë prona të ndryshme.

Në aktakuzë thuhet se Puka në Klinë kishte blerë dy apartamente, një lokal dhe një ndërtesë dy katëshe, në Mal të Zi kishte blerë dy parcela, ndërsa në Prishtinë, në lagjen “Ulpiana”, kishte blerë një apartament. /Betimipërdrejtësi


MË SHUME NGA Betimi për Drejtësi