MASH me rekomandime për institucionet pas paraqitjes së coronavirusit

MASH me rekomandime për institucionet pas paraqitjes së coronavirusit

Udhëzime të hollësishme se si të mbrohen nxënësit, studentët dhe stafi nga infeksioni i mundshëm me coronavirus, u janë dorëzuar shkollave, universiteteve, institucioneve publike shkencore dhe arsimore.

Nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës njoftojnë se institucionet arsimore udhëzohen që të shtyjnë ekskursionet e planifikuara në Itali, ndërsa sa më shpejt të jetë e mundur me telefon ose të japin në mënyrë elektronike informacionin nga i gjithë stafi i tyre, nxënësit dhe studentët nëse kanë udhëtuar në dy javët e fundit apo jetojnë me dikë që ka udhëtuar për në Lombardi, Veneto, Emilia Romania dhe Piemonte në Itali, si dhe në Kinë, Hong Kong, Iran, Japoni, Makau, Filipine, Republika e Koresë, Singapor dhe Tajvan

“Personat të cilët e konfirmojnë këtë, nuk duhet të vijnë në punë ose të ndjekin mësime derisa të marrin udhëzime ose këshilla adekuate për hapat e ardhshëm, që do të duhet të ndërmarrin në varësi prej situatës dhe planit të institucioneve kompetente shëndetësore dhe qeverisë”, njoftojnë nga MASH.

Nga autoritetet e shkollës, universiteteve, institucioneve dhe institucionet publike arsimore, si dhe të gjitha institucionet e tjera arsimore u kërkohet të ngrisin nivelin e higjienës në nivelet më të larta, në të gjitha fushat ku ka frekuencë të lartë të njerëzve.