Në Gjilan prezantohet Strategjia e zhvillimit rajonal 2020-2023

Në Gjilan prezantohet Strategjia e zhvillimit rajonal 2020-2023

Në Komunën e Gjilanit, kryetari Lutfi Haziri, sot ka pritur në takim pune për prezantimin e strategjisë së zhvillimit rajonal 2020-2030, ministrin e Zhvillimit Rajonal, Fikrim Damka, kryetarët dhe përfaqësuesit e komunave të këtij regjioni, të mbledhur nën organizimin e Agjensionit për Zhvillim Rajonal Lindje.

Në fjalën e tij ministri Damka ka vlerësuar lartë punën që është duke u bërë nga Komunat e regjionit të Lindjes dhe AZhR-Lindje, për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik lokal dhe ka konfirmuar mbështetjen e projekteve me karakter ndërkomunal që ndikojnë në zhvillimin ekonomi.

“Strategjia 2020-2030 në përmbledhjen e saj pasqyron sfidat, ngecjet, problemet dhe rrugën e planifikuar në drejtim të zhvillimit për të ardhmen. Politikat e zhvillimit rajonal përmes kësaj strategjie janë në rrugën e cila ka qëllim orientimin zhvillimor konform planifikimit të shteteve të Bashkimit Evropian. Kjo është një përpjekje e përgjithshme për të reduktuar pabarazitë rajonale, duke u mbështetur në punësim, zhvillim të qëndrueshëm dhe mirëqenie, duke tentuar në eliminimin e dallimeve substanciale në mes të rajoneve”, ka thënë ministri Damka në fjalën e tij.

Ndërsa nikoqiri i këtij takimi, kryetari i Komunës së Gjilanit, Lutfi Haziri, ka potencuar vendosmërinë e tij për bashkëpunim në të gjitha fushat, pa dallime politike, etnike dhe regjionale me qëllim të ngritjes dhe zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik, duke fuqizuar kështu sektorin privat.

“AZHR-Lindje është një mekanizëm ndërkomunal që i ka ndihmuar Komunat në planifikim, angazhim dhe ndërtim të politikave për një zhvillim rajonal të qëndrueshëm. Regjioni i Lindjes me dy qendra të mëdha, Ferizajin dhe Gjilanin, së bashku me të gjitha komunat e tjera më të vogla janë të lidhura dhe bashkëpunuese, përkundër dallimeve politike apo etnike. Si regjion kemi bashkëpunuar gjithmonë duke e ndihmuar njëri – tjetrin, në tejkalim të pandemisë, në trajtim të problemeve të ndryshme e deri te ndërtimi i bashkëpunimit edhe ndërkufitar me Maqedoninë Veriore dhe tri Komuna nga Serbia. Mikroregjioni i 17 komunave ka nevojë për mbështetje nga MZHR, që do të merrte një dimension tjetër të zhvillimit në këtë pjesë, fal edhe pozitës ndërkufitare që lidh tri shtete”, ka thënë kryetari Haziri në fjalën e tij.

Komunat në këtë takim më pas kanë përcjellë prezantimin e strategjisë për zhvillimin rajonal 2020-2030, që parasheh politikat zhvillimore në regjionin e lindjes.