Albina Shabani-Rama zgjidhet kryetare e Gjykatës Themelore në Prishtinë

Albina Shabani-Rama zgjidhet kryetare e Gjykatës Themelore në Prishtinë

Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK) ka zgjedhur gjyqtaren Albina Shabani-Rama kryetare të Gjykatës Themelore në Prishtinë.

Nga 11 anëtarët e KGJK-së që votuan, Shabani-Rama mori shtatë vota. Gjyqtari Arben Hoti mori votat e tre anëtarëve, gjyqtari Valon Kurtaj një votë, kurse gjyqtarët Vesel Ismaili dhe Fatime Dermaku nuk morën asnjë votë. Në votim nuk mori pjesë anëtarja e KGJK-së, Radojka Trifunovic.

Përzgjedhja e kryetares u bë me votim të fshehtë, ndërsa një minimum prej nëntë anëtarëve të KGJK-së nevojitej të votojnë, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Mandati i kryetares do të jetë pesë vjeçar, pa të drejtë rizgjedhjeje.

Gjyqtarja Albina Shabani-Rama është gjyqtare në Departamentin Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë.

Deri në dhjetor të vitit të kaluar, Gjykata Themelore në Prishtinë ishte udhëhequr nga gjykatësja Afërdita Bytyçi. Pas skadimit të mandatit të saj, nga janari i këtij viti e deri më tani, kjo gjykatë është udhëhequr nga ushtruesi i detyrës së kryetarit të gjykatës, Arben Hoti.

Konkursi për kryetar të Gjykatës në Prishtinë ishte hapur më 27 janar 2021. Për kryetar të kësaj gjykate kanë pasur mundësi të kandidojnë vetëm gjyqtarët e Gjykatës në Prishtinë, duke përfshirë degët e kësaj gjykate.

Për t’u zgjedhur në këtë pozitë, një gjyqtar duhet të ketë së paku tre vite përvojë pune si dhe të mos ketë sanksion disiplinor me vendim të formës së prerë, përjashtimit masës së qortimit ose vërejtjes jo-publike në pesë vitet e fundit.

Biografia e gjyqtares Albina Shabani-Rama:

Albina Shabani-Rama është gjyqtare në Departamentin Special në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtarja Shabani-Rama ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës në vitin 2004, kurse provimin e jurisprudencës e përfundoi në vitin 2013.

Nga viti 2005 e deri në vitin 2013 ka punuar në Policinë e Kosovës si zyrtare e lartë për Ankesa pastaj edhe Zëvëndës Kryesuese e Komisionit për Ankesa dhe Shpërblime në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë. Gjyqtarja Shabani-Rama ka mbaruar studimet post-diplomike në vitn 2008 dhe ka marr titullin Master i Shkencave Juridike-Penale.

Gjithashtu ka punuar edhe si Inspektore Gjyqësore në Zyrën e Prokurorit Disiplinor nga viti 2013 deri në vitin 2015. Me 19.05.2015 është emëruar gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm – Divizioni për Çështje Penale në Gjykatën Themelore në Prishtinë dhe ka vazhduar punën në këtë Departament deri me 30.06.2016. Nga 01.07.2016 është caktuar gjyqtare në Departamentin për të Mitur ku ka punuar deri në qershor të vitit 2019. Në korrik të vitit 2019 është caktuar gjyqtare në Departamentin Special, pozitë të cilën ende vazhdon ta mbajë.


MË SHUME NGA Betimi për Drejtësi