Gjobitet qytetari për parking të parregullt

Gjobitet qytetari për parking të parregullt

Drejtoria Rajonale e Policisë në Ferizaj, ka marr veprimet e duhura policore dhe ka arritur të identifikojë personin, i cili me automjetin e udhëtarëve, shkaktoi kundërvajtje në komunikacion, parking i parregullt në vendkalim të këmbësorëve, tek qendra ‘’The Village Shoping & Fun ‘’ në Ferizaj. Kjo informatë, me foto u dërgua nga një qytetarë në adresën e policisë.

Policia, e ftoi qytetarin S.B (M/K) 43 vjeçar, në stacionin policor të Ferizajt dhe ai në tërësi e pranoi kundërvatjen e shkaktuar dhe për këtë mori gjobë, sipas ligjit të komunikacionit rrugor. Me këtë rast, përveç gjobës, atij iu konfiskua edhe automjeti.

Me këtë rast, Drejtoria Rajonale e Policisë në Ferizaj, inkurajon qytetarët, si në këtë rast,  që të njoftojnë policinë, pa hezitim, për kundërvajtjet e ndryshme, që mund të shkaktohen në komunikacionin rrugor.