Mbi 13 vite burgim ndaj 7 të akuzuarve të dy familjeve

Mbi 13 vite burgim ndaj 7 të akuzuarve të dy familjeve

Gjykata Themelore në Prishtinë, ka shpallur aktgjykim dënues me burgim dhe me gjobë ndaj të akuzuarve Besnik, Sylejman, Salih e Granit Jakupi dhe Luan, Hazbi e Mërgim Hoxha.

Sipas prokurorisë, Besnik e Sylejman Jakupi po akuzohen për vrasje të rëndë në tentativë, Salih e Granit Jakupi për ndihmë në kryerjen e veprës penale të vrasjes së rëndë në tentativë, Luan Hoxha për veprën penale të vrasjes së kryer në gjendje të tronditjes së fortë mendore, Hazbi e Mergim Hoxha për veprën penale të pjesëmarrjes në rrahje.

Ndërsa, Besnik Jakupi dhe Luan Hoxha akuzohen edhe për armëmbajtje pa leje.

Aktgjykimi është shpallur të enjten nga kryetarja e trupit gjykues, gjykatësja Medije Bytyqi, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Sipas gjykatëses Bytyqi, me nga tre vite burgim janë dënuar Besnik dhe Sylejman Jakupi, në të cilin do t’iu llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga 3 korrik 2020 deri më 16 shtator 2021.

Ndërsa i akuzuari Besnik është dënuar edhe me gjobë në shumën prej 300 euro.

I akuzuari tjetër, Salih Jakupi është dënuar me dy vite e tre muaj burg, në të cilin do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim .

Ndërsa, i akuzuari Granit Jakupi, është dënuar me dy vite burgim në të cilin dënim i është llogaritur edhe koha e kaluar në arrest shtëpiak nga 27 korrik 2020 deri më 24 shtator 2021.

Sa i përket të akuzuarit Luan Hoxha, gjykata e ka dënuar me dy vite burgim, në të cilin dënim i është llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim nga 3 korrik 2020 deri më 16 shtator 2021, si dhe dënim me gjobë në shumën prej 300 euro.

Kurse, Hazbi Hoxha u dënua me 9 muaj burgim, në të cilin do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në arrest shtëpiak nga 16 korrik 2020 deri më 16 prill 2021.

I akuzuari Mërgim Hoxha, u dënua me 9 muaj  burgim, nga 24 korrik 2020 deri më 24 shtator 2021.

Po ashtu, të akuzuarit janë obliguar që të paguajnë edhe shpenzimet procedurale dhe atë shumën prej 150 euro në emër të paushallit gjyqësor si dhe 50 euro për fondin e viktimave të krimit.

Gjykatësja Bytyqi ka njoftuar se lidhur me kërkesën pasurore juridike gjykata nuk ka vendosur pasi pala e dëmtuar ka hequr dorë nga realizimi i kësaj kërkese.

Lidhur me këtë vendim, palët e pakënaqura kanë të drejtë të paraqesin ankesë në afat prej 15 ditësh pas marrjes së kopjes së këtij aktgjykimi.

Gjithashtu gjykatësja Bytyqi ka njoftuar se të akuzuarve Besnik, Sylejman e Salih Jakupi dhe Luan Hoxhës, me aktvendim të veçantë do t’iu ndërprehet paraburgimi dhe do të urdhërohet lirimi i tyre i menjëhershëm.

Ndryshe, në këtë rast i akuzuar ka qenë edhe Nj.J, për të cilin është pushuar procedura, meqenëse i njëjti ka ndërruar jetë gjatë zhvillimit të procedurës.

Ndryshe, sipas aktakuzës së ngritur nga Prokuroria Themelore në Prishtinë, më 30 mars 2020, Nj.J, Besnik dhe Sylejman Jakupi, sipas dispozitivit të parë të kësaj aktakuze, po akuzohen se më 3 korrik 2020 në fshatin Hallaq i Madh të Komunës së Lipjanit, për shkak të një konflikti që kishte ndodhur para tre muajve në mes të pandehurit Granit Jakupi dhe të pandehurit Luan Hoxha, në bashkëkryerje më qëllim të hakmarrjes, pas një planifikimi paraprak dhe planit të përgatitur, anëtarët e familjes Jakupi të pandehurit Nj.J, Granit, Salih, Sylejman, Irfan, Besniku dhe tani i ndjeri J.J, duke e ditur kohën kur shkojnë në punë dhe rrugën nga shkojnë, të pandehurit Luan, Mergim dhe Hazbi Hoxha, të pandehurit e familjes Jakupi kanë arritur në fshat, i kanë vërejtur veturat e familjes Hoxha dhe i kanë bllokuar në të dy anët.

Sipas aktit akuzues, në ato momente i pandehuri Besnik ka shtënë me armë në drejtim të kombit nga përpara, ndërsa i pandehuri Nj.J fillon të shtie me armë në drejtim të kombit nga prapa, e që me dashje që ta privojë nga jeta Hazbi Hoxhën, e godet me armë zjarri, me ç’rast i shkakton plagë hyrëse shkuese në regjionin mbiveshkor.

Tutje në aktakuzë thuhet se edhe i pandehuri Luan ka dalë nga vetura, në drejtim të cilit me dashje që ta privojë nga jeta i pandehuri Nj.J ka shtënë me armë deri sa iu kanë harxhuar fishekët, e gjatë kësaj kohe Mërgimi ka dalë nga vetura, në drejtim të të cilit me dashje që ta privojë nga jeta ka shtënë me armë i pandehuri Besnik dhe  e ka goditë me dy predha në shpinë.

Pas kësaj, sipas aktit akuzues të pandehurit Sylejman dhe Besnik Jakupi me dashje qe ta privojnë nga jeta Mërgim dhe Hazbi Hoxhën edhe pse ishin të plagosur dhe të shtrirë për tokë i godasin me mjete të forta nëpër pjesë të ndryshme të trupit, deri sa shkon dhe i largon dëshmitari Valmir Grajqevci.

Me këtë, të pandehurit Nj.J, Besnik dhe Sylejman Jakupi po akuzohen se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale “Vrasje e rëndë në tentativë” nga neni 173, paragrafi l, pika 1.8 dhe 1.11 lidhur me nenin 28, 31 dhe 35 të Kodit Penal.

Tutje sipas dispozitivit të dytë dhe të tretë të aktakuzës, të pandehurit Salih Jakupi dhe Granit Jakupi, pas marrëveshjes paraprake për kryerjen e veprës penale, me dashje i kanë ndihmuar të pandehurit Nj.J, Besnik, Sylejman, dhe Irfan Jakupi, duke i dërguar në vendin e ngjarjes me veturat e tyre, duke ia pamundësuar lëvizjen veturave të familjes Hoxha, e që me këtë sipas nenit 33 kanë ndihmuar në kryerjen e veprës penale “vrasje e rëndë në tentativë” nga neni 173, par.1, pika 1.8 dhe 1.11, lidhur me nenin 28, 31 dhe 35 të Kodit Penal.

Po ashtu, të pandehurit Nj.J dhe Besnik Jakupi, në dispozitivin e katërt dhe të pestë, po akuzohen për veprën penale “mbajtja në pronësi, kontroll, ose posedim të paautorizuar të armëve” nga neni 366, paragrafi 1 të Kodit Penal.

Në dispozitivin e gjashtë, sipas aktakuzës pandehuri Luan Hoxha, duke e ditur se me të pandehurit kohë më parë kanë pasur një konflikt, si dhe të pandehurit Nj.J dhe Besnik Jakupi kishin filluar të shtinë me armë në drejtim të veturës së tij, për shkak të tronditjes së fortë mendore, pa fajin e tij, pa menduar, në mënyrë kritike në moment aty për aty, me armë ka shtënë nga automjeti i familjes Jakupi, ku njëri nga plumbat e ka goditur tani të ndjerin J.J. në pjesën e kokës, si dhe ka shtënë me armë në drejtim te pandehurit Nj.J dhe Granit Jakupi, te cilëve ju ka shkaktuar lëndime të rënda trupore,

Me këtë, i pandehuri Luan Hoxha po akuzohet se ka kryer veprën penale “vrasje e kryer në gjendje të tronditjes së fortë mendore” nga neni 174 të Kodit Penal.

Po ashtu, i pandehuri Luan Hoxha po akuzohet edhe për veprën penale “mbajtja në pronësi, kontroll, ose posedim të paautorizuar të armëve” nga neni 366, paragrafi 1 të Kodit Penal.

Ndërkaq, të pandehurit Hazbi dhe Mergim Hoxha si dhe Irfan Jakupi, sipas aktakuzës kanë marrë pjesë në rrahjen ku është përdorë arma, e që me këtë secili veç e veç po akuzohen se kanë kryer veprën penale “pjesëmarrje në rrahje” nga neni 187, paragrafi l të Kodit Penal. /BetimipërDrejtësi


MË SHUME NGA Betimi për Drejtësi