KE miraton Marrëveshjen e Partneritetit me Bullgarinë
Rajoni dhe Bota

KE miraton Marrëveshjen e Partneritetit me Bullgarinë

KP

Komisioni Evropian njoftoi të mërkurën miratimin e Marrëveshjes së Partneritetit me Bullgarinë, duke përcaktuar strategjinë e investimeve të politikës së kohezionit të vendit me vlerë 11 miliardë euro për periudhën 2021-2027.

KE miraton Marrëveshjen e Partneritetit me Bullgarinë me vlerë 11 miliardë euro

Komisioni Evropian njoftoi të mërkurën miratimin e Marrëveshjes së Partneritetit me Bullgarinë, duke përcaktuar strategjinë e investimeve të politikës së kohezionit të vendit me vlerë 11 miliardë euro për periudhën 2021-2027.

Fondet e politikës së kohezionit do të promovojnë kohezionin ekonomik, social dhe territorial në rajonet bullgare dhe do të ndihmojnë në zbatimin e prioriteteve kyçe të BE-së si tranzicioni i gjelbër dhe dixhital. Këto fonde do të mbështesin gjithashtu fushat e politikave ku Bullgaria ka potencial për të përmirësuar dhe reduktuar pabarazitë rajonale brenda vendit.

Komisionerja për Kohezionin dhe Reformat, Elisa Ferreira, citohet nga Komisioni Evropian të ketë thënë se Marrëveshja e Partneritetit shënon një hap vendimtar për Bullgarinë. "Financimi i kohezionit 2021-2027, do të jetë thelbësor për të reduktuar pabarazitë rajonale në vend dhe për të nxitur konvergjencën e rritjes me pjesën tjetër të BE-së. Tani presim me padurim përfundimin e negociatave për dhjetë programet operacionale, në mënyrë që Politika e Kohezionit të fillojë investimet në fusha kyçe si mjedisi i pastër, edukimi më i mirë, mbështetja për bizneset, dhe infrastruktura e transportit, sa më shpejt të jetë e mundur”.

Marrëveshja e Partneritetit me Bullgarinë është marrëveshja e dymbëdhjetë për periudhën e financimit 2021-2027, pas atyre të miratuara tashmë për Greqinë, Gjermaninë, Austrinë, Çekinë, Lituaninë, Finlandën, Danimarkën, Francën, Suedinë, Holandën dhe Poloninë.

Marrëveshja e Partneritetit mbulon Fondin Evropian Rajonal dhe Zhvillimor – ERDF, Fondin Social Evropian Plus – ESF+, Fondin e Kohezionit – CF, Fondin e Tranzicionit të Drejtë – JTF dhe Fondin Evropian të Peshkimit dhe Akuakulturës Detare – EMFAF.

Kështu do të shpërndahet financimi nëpër zona.

Tranzicioni i gjelbër dhe reduktimi i varësisë nga energjia

2.4 miliardë euro nga ERDF dhe Fondi i Kohezionit do të ndihmojnë Bullgarinë të arrijë objektivat e saj klimatike.

Në veçanti, 600 milionë euro do të ndihmojnë në rritjen e peshës së energjisë së rinovueshme në 27% të konsumit total të energjisë si dhe në uljen e konsumit të energjisë dhe emetimeve të gazeve serrë në ndërtesat publike. Financimi i ERDF do të përdoret gjithashtu për të ricikluar 70% të të gjitha mbetjeve të paketimit, thotë Komisioni.

Investimet do të fokusohen gjithashtu në reduktimin me më shumë se një të tretën (të paktën 35%) të përqindjes së popullsisë që jeton në rrezik nga fatkeqësitë natyrore, si përmbytjet ose zjarret.

JTF do të sigurojë 1.3 miliardë euro për të siguruar një tranzicion të qëndrueshëm social dhe ekonomik. Fondi do të përmirësojë kapacitetin e territoreve të prekura për të përdorur më mirë energjinë e rinovueshme.

Duke arritur hapin me BE-në dhe duke mbështetur rajonet më të cenueshme

Fondet do të ndihmojnë gjithashtu Bullgarinë të përmirësojë infrastrukturën e saj bazë, veçanërisht në rajonet ku investimet në infrastrukturë janë të pamjaftueshme ose mungojnë, thotë Komisioni. 4.2 miliardë euro do të investohen në rajonet veriperëndimore, veriore qendrore, dhe verilindore, duke përfshirë bashkëfinancimin e ndërtimit të tunelit të Shipkës, tunelit të parë nëpër malet e Ballkanit.

Mbështetja e BE-së për mjedisin e biznesit, pritet të rrisë pjesën e bizneseve të reja, të vogla dhe të mesme që do të krijojnë vende pune dhe do të kontribuojnë në zhvillimin e ekonomisë bullgare nga 27.2% në 2016 në 32% në 2026.

Një treg pune më gjithëpërfshirës social dhe dixhital

Bullgaria do të investojë 2.6 miliardë euro nga ESF+ për të përmirësuar qasjen në punësim, për të rritur aftësitë në mënyrë që njerëzit të mund të lundrojnë me sukses në tranzicionin dixhital dhe të gjelbër, dhe të sigurojnë qasje të barabartë në arsim dhe trajnim cilësor dhe gjithëpërfshirës. Kjo përfshin 315 milionë euro për mbështetjen e punësimit të të rinjve dhe 630 milionë euro për masat e përfshirjes sociale, nga të cilat 136 milionë euro do të trajtojnë varfërinë e fëmijëve. 221 milionë euro do të trajtojnë integrimin socio-ekonomik të komuniteteve të margjinalizuara, siç janë romët.

Peshkimi dhe akuakultura e qëndrueshme

EMFAF do të investojë rreth 84.9 milionë euro në peshkim më të qëndrueshëm dhe në restaurimin dhe ruajtjen e burimeve biologjike ujore në Detin e Zi. Mbështetje do të ofrohet gjithashtu për zhvillimin e një sektori të qëndrueshëm të akuakulturës dhe përpunimit, komuniteteve lokale të peshkimit dhe akuakulturës, si dhe për zbatimin e qeverisjes ndërkombëtare për oqeanet.


APR
Romay Lift