MASH-Maqedoni formon grupe pune për tekstet e reja

MASH-Maqedoni formon grupe pune për tekstet e reja

Ministria e Arsimit dhe Shkencës njoftoi se është formuar grupi punues për të ndryshuar materialet mësimore dhe didaktike për arsimin fillor dhe të mesëm. Reforma me tekstet do të prezantohet nga viti i ardhshëm shkollor.

Nga atje ata thonë se kjo lëvizje është për shkak të reagimeve të vazhdueshme nga opinioni, prindërit dhe nxënësit, por edhe vetë mësuesit për cilësinë e teksteve shkollore

Përveç kësaj, ankesat i referohen procedurave të gjata për miratimin e tyre, si dhe tërheqjes së shpeshtë të librave shkollorë për shkak të stereotipave, paragjykimeve, gabimeve dhe mospërputhjeve.

Grupi i punës përbëhet nga përfaqësues nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Shërbimi Pedagogjik, Byroja për Zhvillimin e Arsimit si dhe përfaqësues nga institucionet ndërkombëtare dhe sektori civil.

Ne tashmë jemi duke punuar në analizën e përvojave dhe praktikave më të mira nga disa evropiane, skandinave dhe vendet e rajonit, dhe më pas do të zhvillohet një sistem i ri për të përmirësuar cilësinë e mësimdhënies.

Kjo nënkupton jo vetëm përdorimin e librave shkollorë, por edhe zhvillimin dhe përdorimin e llojeve të ndryshme të materialeve mësimore dhe didaktike për mësuesit dhe nxënësit, thonë nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.