Liqenet e Ohrit dhe Prespës nën nivelin mesatar

Liqenet e Ohrit dhe Prespës nën nivelin mesatar

Nën mesataren e nëntorit janë nivelet e liqenit të Ohrit dhe Prespës, si dhe në të gjithë lumenjtë në të cilët sot janë bërë matje hidrologjike.

Siç informon DPHM, ulje drastike shënojnë Vardari në Jegunoc dhe Veles, Treska në Makedonski Brod dhe Sateksa afër Botunit.

Janë përgjysmuar nivelet e lumenjve të Cërna Rekës, Stumicë, Kriva Rekës dhe Lepencit.