Sekretet e 6 pikturave të famshme
Sharr Travel

Sekretet e 6 pikturave të famshme

Para se të përfundojë një vepër arti, artisti shpesh ndryshon detajet. Ndodh me shkrimtarët, skulptorët dhe madje piktorët. Por, ndërsa projektet janë lehtësisht të lexueshme për një roman, ne pothuajse gjithmonë dimë vetëm një version përfundimtar të një pikture.

Por ajo që është e fshehur nën shtresat e pikturës së një vepre arti mbetet e pazbuluar për masën? Ndonjëherë në pikturë ndodhen elementë krejtësisht të huaj, që ne nuk kemi dijeni pasi ato janë korrigjuar apo ndryshuar tëresisht gjatë rrugës,

Në çdo rast zbulimi i ndryshimeve që autori bëri gjatë punës së tij e bën punën e tij edhe më interesante.

Në një studim të punës në punë, ne ju prezantojmë 9 piktura të famshme që fshehin një imazh të ndryshëm nga finali. Zbulojini ato me ne.