Publikohet lista e fermerëve që përfituan mekanizëm bujqësor me participim

Publikohet lista e fermerëve që përfituan mekanizëm bujqësor me participim

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural në komunën e Rahovecit ka publikuar listën me emra të fermerëve të cilët kanë përfituar mekanizëm bujqësorë me participim në mes të komunës dhe fermerit përfitues.

Informata me rëndësi:

Përfituesit për mekanizëm bujqësor janë fermerët në këtë listë nga numër  1 deri 791.

Të gjithë përfituesit duhet të paraqiten në zyrat e DBPZHR-së për të nënshkruar kontratën dhe

të kryejnë participimin prej 20% nga data 20.09.2019 (e Premte).

Të gjithë ata që nuk janë pjesë e kësaj liste përfituese mund të paraqesin ankesë 7 ditë nga data e publikimit të rezultateve.