Pse vendet e varfra janë shumë më të rrezikuara nga ndryshimi i klimës

Pse vendet e varfra janë shumë më të rrezikuara nga ndryshimi i klimës

Bujqësia është një veprimtari që varet më shumë nga kushtet klimatike se të tjerët: temperaturat e larta, thatësira, moti, breshri, përmbytjet të gjitha këto janë fenomene që ndikojnë shumë në cilësinë dhe mund të çojnë në tronditje të ndjeshme dhe rënie të prodhimit bujqësor.

Ndjeshmëria e lartë e vendeve më pak të zhvilluara ndaj ndryshimit të klimës prandaj përcaktohet kryesisht nga fakti që kjo industri është shumë më e rëndësishme në ekonomitë e tyre sesa në vendet më të pasura.

Një faktor tjetër i rëndësishëm që rrit ndjeshmërinë e këtyre vendeve ndaj ndryshimeve klimatike është numri i njerëzve që jetojnë në zonat rurale. Pothuajse të gjithë njerëzit që jetojnë në fshat varen nga bujqësia dhe do të kërcënohen nga ndryshimet e ardhshme pasi ata do të preken më shumë nga degradimi i përgjithshëm i mjedisit dhe ndryshimet në ekosistemet.

Përballë vështirësive të reja, banorët nga zonat rurale shpërngulen drejt qyteteve, ku, për shkak të mungesës së aftësive të kërkuara dhe kapitalit shoqëror, ato i përkasin shtresave më të varfra.

Njerëzit që jetojnë në kushte të vështira janë më të prekshëm ndaj valëve të nxehtësisë, motit dhe shpërthimeve të mundshme të sëmundjeve infektive, incidenca e të cilave do të rritet për shkak të ndryshimit të klimës.

Tashmë është tepër vonë për të parandaluar disa nga pasojat e ndryshimit të klimës. Sasi të mëdha të dyoksidit të karbonit janë lëshuar në atmosferë dhe të gjitha vendet në botë duhet të ndërmarrin hapa të ndryshëm për t’u përshtatur.

Problem është fakti që jo të gjitha vendet kanë mundësi të barabarta për t’u përshtatur. Njerëzit do të përshtaten me klimën aq sa lejojnë burimet dhe njohuritë e tyre, por vendeve të varfra u mungon infrastruktura, burimet financiare dhe qasja në shërbimet publike që duhet të ndihmojnë popullsinë e tyre në këtë detyrë.

Mungesa e parave është një problem i njohur dhe ka burime të ndryshme ndërkombëtare të financimit që u ofrojnë vendeve më pak të zhvilluara me grante për të ndërtuar kapacitetin e tyre adaptiv.

Burimet e identifikuara nuk janë të mjaftueshme për të bërë atë që është e nevojshme, por edhe nëse ato janë, funksionimi i dobët i vendeve në zhvillim është ende një pengesë kryesore.

Zhvillimi i pamjaftueshëm institucional, problemet kryesore me korrupsionin dhe mungesa e personelit të arsimuar e bëjnë të vështirë zbatimin e projekteve të adaptimit të ndryshimeve klimatike.

Nga të gjitha ajo që u tha më sipër, është e qartë se ndryshimi i klimës mund të kontribuojë në pabarazinë që ekziston aktualisht midis pjesëve të zhvilluara dhe më pak të zhvilluara të botës duke forcuar praktikisht shumicën e arsyeve pse vendet e varfra tashmë kanë mbetur pas.

Kushtet e përkeqësuara të jetës në shtetet e zhveshura po krijojnë një tokë pjellore për lloje të ndryshme të paqëndrueshmërisë, pasojat e së cilës mund të ndikojnë shumë në ekonominë dhe sigurinë botërore.


MË SHUME NGA Kuriozitete