Terrene dhe lojë të sigurt për fëmijë

Terrene dhe lojë të sigurt për fëmijë

Krijimi i zakonit të ushtrimit tek fëmijët duke e bërë atë një aktivitet argëtues mund të ndihmojë në inkurajimin e fëmijëve që të qëndrojnë aktiv gjatë gjithë jetës së tyre.

NPB përmes inspektimeve të rregullta dhe azhurnimeve të pajisjeve dhe terreneve të lojërave garanton lojë të sigurt për fëmijët .

Për çdo prishje eventuale apo sugjerime dhe ankesa na shkruani në faqen tonë në FB ose në e-mailin tonë: [email protected]