#SayHi Video mesazhet

#SayHi Video mesazhet

Klipe sensibilizuese të cilat kanë për qëllim ngritjen e vetëdijes rreth një dukurie të caktuar, janë shumë të rëndësishme

Aq më tepër kur bëhet fjalë për tema të ndjeshme siç është ngacmimi. Këto klipe ndikojnë pozitivisht, jo vetëm tek fëmijët, por, marrin përmasa më të gjëra dhe vetëdijëson të gjitha moshat.

Radio Televizioni i Kosovës, ka përgatitur një klip të tillë. Ana e vogël e cila ende nuk e ka të qartë se çka është ngacmimi, apo si ndihet një njeri i ngacmuar, përgjigjet i kërkon nga të rriturit.

Pyetjet dhe përgjigjet e plota, i gjeni ne videon me poshtë!