Perceptimet dhe Qëndrimet e qytetarëve në rajonin e Prishtinës

Perceptimet dhe Qëndrimet e qytetarëve në rajonin e Prishtinës

Iniciativa Kosovare për Stabilitet bën Prezantimin e raportit “Perceptimet dhe Qëndrimet e qytetarëve në rajonin e Prishtinës”.

Ky studim synon të nxjerrë në pah pengesat aktuale me të cilat përballen njerëzit në gjetjen dhe mbajtjen e

aktiviteteve gjeneruese të të ardhurave që do t'i lejonin ata të fitojnë një jetesë të denjë.

"Perceptimet dhe Qëndrimet e Qytetarëve në Rajonin e Prishtinës" është përgatitur nga projekti i IKS "Mbështetje për Koalicionin e Drejtësisë Sociale". Ky hulumtim publikohet brenda kornizës së projektit “Promovimi i punës së denjë përmes forcimit të menaxhimit 
të sigurisë dhe shëndetit në punë, si dhe dialogut social në Kosovë” i cili implementohet nga UNOPS dhe financohet nga Agjencia Suedeze e Bashkëpunimit Ndërkombëtar për Zhvillim (Sida) përmes Ambasadës së Suedisë në Prishtinë".

 


MË SHUME NGA Nacionale