Mbi 24 vjet burg për shitje droge dhe posedim të paautorizuar të armëve
Kosovë

Mbi 24 vjet burg për shitje droge dhe posedim të paautorizuar të armëve

Gjykata Themelore në Prishtinë - Departamenti Special ka dënuar me gjithsej 24 vjet e gjashtë muaj burg të akuzuarit T.S., A.B., S.R., F.R., dhe A.RR. për veprën penale blerje, posedim, shpërndarje dhe shitje të paautorizuar të narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotropike, ndërsa i akuzuari T.S edhe për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve.

T.S. është dënuar me gjashtë vjet burg dhe 3000 euro gjobë, ndërsa koha e kaluar në masën e paraburgimit nga data 12.12.2020 e tutje do t’i llogaritet në dënimin e shqiptuar me burgim.

A.B. është dënuar me pesë vjet e gjysmë burg dhe 2500 euro gjobë, ndërsa koha e kaluar në masën e paraburgimit nga data 12.12.2020 e tutje do t’i llogaritet në dënimin e shqiptuar me burgim.

S.R. është dënuar me pesë vjet burg, dhe 2000 euro gjobë, ndërsa koha e kaluar në masën e paraburgimit nga data 12.12.2020 e tutje do t’i llogaritet në dënimin e shqiptuar me burgim.

F.R. është dënuar me tri vjet heqje lirie dhe 1500 euro gjobë, ndërsa koha e kaluar në masën e paraburgimit nga data 12.12.2020 e tutje do t’i llogaritet në dënimin e shqiptuar me burgim.

A.RR. është dënuar me pesë vjet burg dhe 3000 euro gjobë, ndërsa koha e kaluar në masën e paraburgimit nga data 12.12.2020 e tutje do t’i llogaritet në dënimin e shqiptuar me burgim.

Konfiskohen përgjithmonë sendet e luajtshme, si mjete që kanë mundësuar kryerjen e veprës penale dhe sendet që i nënshtrohen automatikisht konfiskimit të cilat janë sekuestruar përkohësisht me vendimin e gjykatës.

Kundër këtij aktvendimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit të Kosovës, përmes kësaj gjykate.