Pensionistët mbi 85 vjeç, fillon pilotimi për lajmërimin në shtëpi
Foto: Arkiv
Kosovë

Pensionistët mbi 85 vjeç, fillon pilotimi për lajmërimin në shtëpi

M.Shefkiu/RTKlive

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka filluar me angazhimin ekipeve mobile me qëllim të lajmërimit të pensionistëve në dhe mbi moshën 85 vjeçare, nëpër shtëpitë e tyre në regjionin e Prishtinës. Ky shërbim, sipas MFPT, ka filluar të zbatohet fillimisht në regjionin e Prishtinë dhe në Fushë Kosovës, Drenasit, Lipjanit, Podujevës, Obiliqit dhe Graqanicë, si pilot-projekt, për të vazhduar më pastaj edhe në regjionet dhe grup moshat më tjera.

“Paraqitja e kërkesës për këtë shërbim bëhet në adresën elektronike [email protected] dhe është e kufizuar vetëm pensionistët që: Janë në apo mbi moshën 85 vjeçare (85+); Janë pensionistë të regjionit të Prishtinës; dhe Kërkesa është paraqitur së paku 7 (shtatë) ditë para datës kur pensionisti duhet të lajmërohet fizikisht pranë zyrave të Departamentit të Pensioneve”, thuhet në njoftim.

Sipas këtij njoftimi, kërkesa mund të paraqitet individualisht nga pensionisti apo nga çdo preson tjetër që e bën në emër të pensionistit.

Kërkesat e tilla janë vlefshme vetëm nëse konfirmohet pranimi i shkresë elektronike, përndryshe kërkesa duhet të përsëritet.

“Në kërkesë pensionistët duhet të paraqesin të dhënat si në vijim: emri dhe mbiemri i pensionistit;  numri personal i pensionistit; numri i telefonit të pensionistit (nëse ka – preferohet numër i mobilit);  numri i telefonit të një personi të afërt të pensionistit; dhe adresa e banimit të pensionistit dhe përshkrimi shtesë lidhur me adresën”, njofto MFPT.

Sipas Ministrisë, pensionistit do t’i konfirmohet që kërkesa është pranuar, dhe pas verifikimit të të dhënave sipas kritereve të përcaktuara më lartë do të njoftohet për realizimin e vizitës përafërsisht 24 orë më herët, përfshirë këtu edhe ditët e vikendit.

Ndryshe, sipas MFPT-së, pensionistëve të cilëve nuk ju aprovohet kërkesa për shkak të mos plotësimit të kritereve, duhet të vazhdojnë të paraqiten për lajmërim tek zyrat e pensioneve.


MË SHUME NGA Kosovë