Volkswagen Golf GTI TCR ka filluar të testohet në pistë

Volkswagen Golf GTI TCR ka filluar të testohet në pistë

Modeli Wrangler është mbrojtës më i madh i planetit, se që mund të mendohet.

Veturat për të gjitha terrenet, zakonisht janë ndotës të mëdhenj të ambientit, por njëjtë nuk ndodhë edhe me Wrangler të ri.

Derisa Jeep Wrangler EcoDiesel me 22/29/25 mpg për vozitje në qytet dhe autostradë, është konsideruar nga EPA si makina më e efektshme.

Por, Jeep ka punuar që Wrangler të jetë sa më miqësor me ambientin, duke punuar që sistemi për nxjerrjen e gazrave, të lirojnë 15 për qind më pak ndonjë se modeli aktual.

Sipas FCA, ndryshimet për këtë përmirësim llogariten në bazë të dizajnit, prodhimit, përformancës në rrugë në bazë të ndikimit mjedisor, materialit me të cilin është prodhuar dhe djegies së karburantit.

Vlerësimi është i bazuar në vozitjen prej 240 kilometrave dhe është matur kontrasti i emetimit të gazit C02, në krahasim me atë që e lëshojnë automjetet tjera.

Ndërtimi me metal të lehtë, si dhe sistemi i brendshëm që redukton lirimin e gazit, ndihmojnë që Jeep Wrangler i ri të jetë miqësor me ambientin, por pa e humbur nivelin e përformanëcs.