Qendra e studentëve në Prishtinë njofton studentët për pagesa

Qendra e studentëve në Prishtinë njofton studentët për pagesa

Qendra e studentëve në Prishtinë përmes një njoftimi në Facebook kanë njoftuar studentët banues se afati i pagesave për strehim dhe ushqim për muajin shkurt fillon me datën: 27.01.2021 deri 05.02.2021

Njoftimi i plotë:


Njoftohen studentët banues në konvikte se afati i pagesave për strehim dhe ushqim për muajin shkurt fillon me datën 27.01.2021 deri 05.02.2021.
Pagesat duhet te kthehen tek zyrtarët e konvikteve përkatëse brenda ditës. Studentët banues të cilët nuk e bëjnë pagesën në kohën e caktuar, humbin të drejtën e qëndrimit në konvikt.