Mësimi online, shpërndahen laptopë për gratë dhe vajzat nga komunitetet RAE

Mësimi online, shpërndahen laptopë për gratë dhe vajzat nga komunitetet RAE

UN Women dhe Ambasada britanike në Prishtinë kanë shpërndarë sot laptopë për gratë e reja dhe vajzat nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian për ta lehtësuar mësimin e tyre online.

Gratë e reja dhe vajzat që morën laptopë të hënën do t’i përdorin ato si mjete për t’i zgjeruar njohuritë e tyre dhe për të qëndruar në lidhje gjatë trajnimit që do ta marrin nga partneri i UN Women, Fondacioni IPKO, i cili do t’i zbatojë aktivitetet përkatëse. 

Aktivitetet janë pjesë e projektit në vlerë prej 2.5 milionë dollarësh - “Kthimi në normalitetin (e ri) në Kosovë: Përforcimi i qëndrueshmërisë përmes kthimit të sigurt dhe gjithpërfshirës në normalitet në shëndetësi dhe arsim pas COVID-19” që zbatohet nga UN Women, UNFPA, UNICEF dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë. 

Ambasadori britanik në Prishtinë Nicholas Abbott tha se edukimi i vajzave është thelbësor për këtë projekt dhe se vendi i tij do të vazhdojë përkrahjen për komunitetet RAE edhe në të ardhmen. 

Ndërsa, Ulrika Richardson, koordinatore e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim në Kosovë, tha se dëshirojnë të dërgojnë një mesazh të qartë se duhet bërë më shumë për të siguruar që të gjitha vajzat dhe gratë e reja të kenë arsim cilësor dhe shërbime të tjera sociale pavarësisht nga grupi etnik ose niveli i të ardhurave. 

Ndryshe, mbyllja e shkollave e shkaktuar nga pandemia COVID-19 ka pasur ndikim më të madh te gratë e reja dhe vajzat që tani janë më të përfshira në punët e shtëpisë, përgatitjen e ushqimit dhe përkujdesjen për të moshuarit. 

Gratë e reja dhe vajzat nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian paraqesin një prej grupeve më të cenuara në çdo kohë, të përkeqësuar edhe më shumë nga pandemia COVID-19. 

Shumica e grave të reja nga këto komunitete nuk kanë pajisje të Teknologjisë Informative apo qasje në internet, andaj janë të përjashtuara nga sistemi i ri i arsimit online. Shoqëruar me detyrat e shtuara të kujdesit në shtëpi, gratë e reja dhe vajzat rrezikojnë ta humbin vitin akademik dhe, rrjedhimisht, ta braktisin shkollën. 

Në fakt, një Vlerësim i Shpejtë i realizuar në Kosovë në maj 2020 nga UN Women, UNDP, UNFPA dhe UNKT konstatoi se pandemia e ka përkeqësuar barrën e punës së papaguar në përkujdesje të grave dhe vajzave, duke e penguar dhe kufizuar performancën e tyre profesionale dhe edukative.