Edhe sot ndërprerje, vendet që s’do të kenë rrymë
Sharr Travel

Edhe sot ndërprerje, vendet që s’do të kenë rrymë

Punime të domosdoshme për siguri te sistemit

Prishtinë

1.

TS Prishtina 1 35/20 [kV] do të ndërprehet:

LP 10kV Dalja Fushë-Kosovë. nr. 8  (kodi: 10012181)  nga ora 11:00 deri 12:00

Vendet: Pjesa e majtë e objekteve – shtëpive (Lesna  e deri te Euromedi, shkolla fillore Mihail Grameno si dhe 2 objektet banesore, Cima shpk dhe një banësë në rr. Enver Maloku, banesat Apollonia, Baumarket si dhe pjesa pas Petrol Kompanisë, një pjesë e rr. Dardania.

Arsyeja: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

2.

TS Prishtina 1 35/20 [kV]] do të ndërprehet:

LP 10kV Dalja F.K. nr. 10 (kodi: 10012182)  nga ora 12:00 deri 13:00

Vendet: banesat e Semitronix, 2 Pompa të benzinës, banesa në rr. Hamdi Grajqevci, banesa në rr. Hysen Xhakolli, banesat e Tregtisë.

Arsyeja: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

3.

TS Prishtina 1 35/20 [kV] do të ndërprehet:

LP 10kV Dalja F.K. nr. 12 (kodi: 10012183)  nga ora 13:00 deri 14:00

Vendet: Pjesa e rrugës nga selia e Ipko, Jysk, pjesë e rr. Nëna Terezë dhe një pjesë e rr. Dardania.

Arsyeja: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

4.

TS 110/35/10kV Palaj do të ndërprehet:

LP 10kV Fidanishtja – Prelluzha (kodi: 18024003)  nga ora 09:30 deri 10:30

Vendet: Fidanishta, Fidanishtë Kastriot, Hashanët, Elektro monti, Palaj, Stanovci i Ulët, Prilluzha, Lumi i Madh, Gllavotini, Bivolaku, Zhilivoda, Strovci dhe Bequku.

Arsyeja: Testimi i mbrojtjes rele.

5.

TS 220/10kV Drenas do të ndërprehet:

LP 10kV Vasilevë (Kodi: 16100006 )  nga ora 10:00 deri 14:00

Vendet: Poklek dhe Vasilevë.

Arsyeja: Ndërrimi i shtyllave, izolatorëve  VHD 20 dhe tërheqja e përçuesve në degëzimin e Vasilevës.

Prizren

1.

TS 110/10(20)kV Theranda do të ndërprehet:

NS 10/0.4kV stabilimenti shpërndarës në Mushtisht nga ora 09:00 deri 16:00

1.       TS 0.4kV Vraniqi I me kod: 32000002014

2.       TS 0.4kV Kooperimi Mushtisht me kod: 32000002018

3.       TS 0.4kV Dvoran me kod: 32000002019

4.       TS 0.4kV Popolan I me kod: 32000002020

5.       TS 0.4kV Vraniqi IV me kod: 32000002022

6.       TS 0.4kV Pishina Mushtisht me kod: 32000002024

7.       TS 0.4kV Osmani Mushtisht me kod: 32000002026

8.       TS 0.4kV Delloc me kod: 32000002027

9.       TS 0.4kV Maqiteva I me kod: 32000002028

10.   TS 0.4kV Maqiteva II me kod: 32000002029

11.   TS 0.4kV Privat  Mushtisht (te ura e Delovcit) me kod: 32000002039

12.   TS 0.4kV Vraniqi te Xhamia me kod: 32000002055

Vendet:  Dvoran, Popolan, Maqitevë dhe Delovc.

Arsyeja:  Pastrimi i trasesë në degëzimin Dvoran – Maqitevë.

Ferizaj

1.

TS 35/10kV Ferizaj III do të ndërprehet:

LP 10kV Jezerci (kodi: 40042003) nga ora 10:00 deri 15:00

Vendet: Manastirc, Nerodime e Ulët dhe e Epërme, Balaj, Jezerc dhe bizniset private.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive.

2.

TS35/10(20)kV Shtime do të ndërprehet:

NS 10/0.4kV Stabilimenti në Caralevë  nga ora 09:00 deri 16:00

1.       TS 0.4kV Mermeri Comerc me kod: 41046004051

2.       TS 0.4kV TS ranca me kod: 41046004052

3.       TS 0.4kV TS Topilla 1me kod: 41046004053

4.       TS 0.4kV TS topilla 2 me kod: 41046004054

5.       TS 0.4kV TS Topilla 3 me kod: 41046004055

6.       TS 0.4kV TS Llanishti me kod: 41046004057

7.       TS 0.4kV TS Devetaku me kod: 41046004056

8.       TS 0.4kV TS Bagerime kod: 41046004110

9.       TS 0.4kV TS Reshanët Graiqevc me kod: 41046004093

Vendet: Grejqevc, Ranc,Topillë, Llanishtë, Devetak dhe Reshan.

Arsyeja:  Pastrimi i  linjës 10 kV nga vegjetacioni.

Pejë

1.

TS 110/10(20)kV Peja 2 do të ndërprehet:

NS 10/0.4kV  degëzimi i Sferkes nga ora 11:00 deri 14:00

13.   TS 0.4kV Zahaqë G.Rama me kod: 51000005001

14.   TS 0.4kV  – Zahaq Ukë Atashi me kod: 51000005002

15.   TS 0.4kV –Llabjan- Kelmendët me kod: 51000005003

16.   TS 0.4kV  Dukagjin Peja  me kod: 51000005004

17.   TS 0.4kV  Hysen Gashi  me kod: 51000005005

18.   TS 0.4kV Kushtrim Nitaj me kod: 51000005006

19.   TS 0.4kV ”Eling”-Pantelat Solare  me kod: 51000005007

20.   TS 0.4kV Sferkë e thatë 2 me kod: 51000005009

21.   TS 0.4kV Svërkë e thatë 1 me kod: 51000005010

22.   TS 0.4kV Deponia me kod: 51000005011

23.   TS 0.4kV Tërstenik 2  me kod: 51000005044

24.   TS 0.4kV Lutogllava 5 me kod: 51000005045

25.   TS 0.4kV Lutogllava 4 me kod: 51000005046

26.   TS 0.4kV Lutogllava 1 me kod: 51000005047

27.   TS 0.4kV Lutogllava 3 me kod: 51000005048

28.   TS 0.4kV Lutogllava 2 me kod: 51000005049

29.   TS 0.4kV Vranina Llabjani  me kod: 51000005050

30.   TS 0.4kV Zenel Kelmendi me kod: 51000005051

31.   TS 0.4kV  Jusuf Dresha me kod: 51000005052

Vendet: Qyshk, Pavlan, Zahaq, një pjesë e Llabjanit, Deponia, Ramuni nje pjesë, Gllaviçica, Kërstovci, Leshani, Klinqina, Sverka e Thatë, Jabllanica e Leshanit dhe Rosujat.

Arsyeja: Vendosja e shtyllave të tensionit të mesëm, degëzimi i Sferkës së Thatë.

2.

TS 110/10kV Deçani do të ndërprehet:

LP 10kV Juniku (Kodi: 53000007 )  nga ora 11:00 deri 14:00

Vendet: Lloqan, Dranoc, Sllup, Voksh, Polana, Poberxh, Prilep, Rastavic, Baballoq, LA Ramadani, Junik, Jasiq dhe Gjocaj.

Arsyeja: Kontrollim i rrjetit dhe bartja përçuesve nga shtylla e dëmtuar në të renë – lagjja Gacaferi.

Gjilan

1.

TS 35/10kV Lladovë do të ndërprehet:

LP 10kV Zhegra (kodi: 61066006 ) nga ora 13:00 deri 14:00

Vendet: Zhegër, Lladovë, Llashticë (një pjesë), Shurdhan, Pidiq, Selishtë, Çeliku, Haxhitë, Isufaj, Terziaj dhe  Demirët.

Arsyeja: Testimi i mbrojtjes rele.

24.09.2021

Punime në projekte investive

Prishtinë

1.

Në  TS 110/10(20)kV Prishtina 2 do të ndërprehen:

Trafostacionet e poshtëshënuar do të ndërprehen sipas nevojës, kohë pas kohe.

LP 10/04kV Nr. 39 Velania nga ora 09:00 deri 21:00

1.       TS 0.4kV  Norbert Jorkli 1 (kulla) me (kod: 11000018089)

2.       TS 0.4kV  Norbert Jorkli 1 (kulla) me (kod: 11000018107)

3.       TS 0.4kV  Nexhmedin Haliti “Cakolli Group”Sh.P.K me (kod: 11000018123)

LP 10/04kV  nr.5  Kodra e Diellit 3 nga ora 09:00 deri 21:00

1. TS 0.4kV  Banesat e Zariqve1(Banesate komunes)me (kod: 11000020135)

LP 10/04kV  Nr.37 Stabilimentet shpërndarëse nga ora 09:00 deri 21:00

1.       TS 0.4kV  Lagja e spitalit 2 me (kod: 11000016099)

2.       TS 0.4kV  Lagja e spitalit2/2(Ahmet Haxhia) me (kod: 11000016170)

3.       TS 0.4kV  Qazim Asllani”VLLEZERIT ASLLANI”SH.P.K” me (kod: 11000016251)

4.       TS 0.4kV  Lagja spitalit 7(Banesat Avni Gjakova) me (kod: 11000016103)

5.       TS 0.4kV  Gafurr Ibrahimi NT”ZOGU” me (kod: 11000016259)

6.       TS 0.4kV  Qazim Asllani”VLLEZERIT ASLLANI”SH.P.K” 2 me (kod: 1100001262)

7.       TS 0.4kV  Lagja e spitalit 8 me (kod: 11000016121)

8.       TS 0.4kV  Hendikos me (kod: 11000016105)

9.       TS 0.4kV  FARMEDI-EULEXI me (kod: 11000016159)

10.   TS 0.4kV  “Agullimi-A”shpk Zeqir Mehmet Haxhija me (kod: 11000016241)

LP 10/04kV  Nr. 36   Hidrofori nga ora 09:00 deri 21:00

1.       TS 0.4kV  Hidrofori me (kod: 11000015070)

2.       TS 0.4kV  Hidrofori me (kod: 11000015112)

3.       TS 0.4kV  Dukagjini 6 me (kod: 11000015072)

4.       TS 0.4kV  Dukagjini 5 me (kod: 11000015142)

LP 10/04kV  Nr. 38 Bregu i Diellit I nga ora 09:00 deri 21:00

1.       TS 0.4kV  Bregu I Diellit I trafoja 1 me (kod: 11000017077)

2.       TS 0.4kV  Ngrohtorja me (kod: 11000017100)

3.       TS 0.4kV  Bregu I Diellit I trafoja 2 me (kod: 11000017078)

4.       TS 0.4kV  Bregu i Diellit I trafoja 5 me (kod: 11000017110)

5.       TS 0.4kV  Bregu i Diellit I trafoja 3 me (kod: 11000017079)

LP 10/04kV  Nr. 40  Lagjja e Spitalit nga ora 09:00 deri 21:00

1.       TS 0.4kV  Menza 2 me (kod: 11000019096)

2.       TS 0.4kV  Banesat e Univerzitetit me (kod: 11000019097)

3.       TS 0.4kV  Arkivi me (kod: 11000019095)

LP 10/04kV  Fuad  Pashë Dibra(nr.10) nga ora 09:00 deri 21:00

1.       TS 0.4kV  Dukagjini 4 me (kod: 19100007024)

2.       TS 0.4kV  Dukagjini 7me (kod: 19100007025)

3.       TS 0.4kV  Dukagjini 8 (B.P Afrim Haxhikadrija)  me (kod: 19100007073)

Vendet: Një pjesë e Bregut të Diellit.

Arsyeja: Konvertimi në 20kV i trafostacioneve të lartcekura.

2.

Në  TS 110/10(20)kV Prishtina 2 do të ndërprehen:

LP 10kV nr.39 Velania me (kod: 11000018) nga ora 07:30 deri 09:30

Vendet: Lagjja Velania.

Arsyeja: Energjizimi i kabllove të reja.

25.09.2021

Punime në projekte investive

Prishtinë

1.

Në  TS 110/10(20)kV Prishtina 2 do të ndërprehen kohë pas kohe:

TS 10/0.4kV TS  Qameria 2 me (kod: 11000008033) nga ora 08:15 deri 10:15

Vendet: rrugët: Tahir Meha, Haxhi Zeka, Durrësi, Esat Berisha, Nesret Krasniqi, Jashar Erbara, Shandër Petefi

Arsyeja:  Energjizimi i kabllove të reja 0.4kV.

2.

Në  TS 110/10(20)kV Prishtina 7 do të ndërprehen kohë pas kohe:

NS 10/0.4kV TS Faik Konica 2 me (kod: 19100001070) nga ora 09:00 deri 17:00

Vendet: Rr.J. Zejnullahu, një pjesë e rr. Sejdi Kryeziu (3 objekte) si dhe disa shtëpi pas Sh.F.M.U Faik Konica.

Arsyeja:  Realizimi i kyçjeve shtëpiake.

3.

Nga NS 35/10kV Parku I Biznesit do të ndërprehet:

LP 10kV Komoran (kodi: 16023007) prej orës 09:00 deri në ora 17:00

Vendet: fshatrat: Zabel i Epërm, shtëpitë afër xhamisë së Komoranit, një pjesë e fshatit Kishnarekë, Sharri center (në magjistralen Prishtinë-Pejë) dhe disa objekte në afërsi.

Arsyeja: Punimi i lidhëseve të tensionit të mesëm.

25.07.2021

Punime nga palët e treta

Prishtinë

1.

TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet:

LP 10kV Fshatrat 2  (kod: 14000010) nga ora 10:00 deri 14:00

Vendet: fFshatrat: Sibofc, Lluzhan, Penuhë ,Lupç i Epërm, Llugë, Majac dhe Popovë

Arsyeja: Përmasimi i vërejtjeve nga pranimet teknike, sipas pëlqimit elektro-energjetik.

Ferizaj

1.

TS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet:

LP 10kV Zona Industriale (kod: 41000009) nga ora 15:30 deri në ora 18:00

Vendet: TS Emonek, TS Coca Cola, TS Motrat Binjake, TS Janina, TS Agim Nita, TS Mulliri Millenium, TS Xella, TS Pofix, TS Semerana, TS Ekzoni, TS Keja Company, TS UBT, TS Muja dhe TS Gega.

Arsyeja: Realizimi i sistemit hyrje/dalje, sipas pëlqimit elektro-energjetik.

Punimet në rrjet, linku: https://www.keds-energy.com/shq/punimet-ne-rrjet/njoftohu-per-punime-ne-rrjet/