Gjykatës Themelore të Mitrovicës i dorëzohet fjalori juridik

Gjykatës Themelore të Mitrovicës i dorëzohet fjalori juridik

Gjatë një ceremonie të mbajtur në Mitrovicë, fjalori juridik i përgatitur në gjuhën shqipe, serbe, angleze dhe gjermane si dhe komentarët juridik të kodit penal dhe kodit të procedurës penale, të përkthyer në gjuhën serbe, i’u dorëzuan gjyqtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesional të Gjykatës Themelore të Mitrovicës.

Kjo ka për qëllim zvogëlimin e pengesave gjuhësore dhe unifikimin e terminologjisë ligjore të përdorur gjatë procesit të hartimit të ligjeve, akteve nënligjore, vendimeve gjyqësore, vendimeve të administratës publike si dhe përkthimeve.

No photo description available.

Autor: RTKlive