U dezinfektuan xhamitë e fshatrave të Ferizajt

U dezinfektuan xhamitë e fshatrave të Ferizajt

Xhamitë e fshatrave Neredime e Ulët dhe e Epërme, Jezerc, Dubravë, Balaj, Pleshinë, Zaskok, Dremjak, Koshare, Slivovë, Kosinë e Lloshkobare u dezinfektuan sot në fazën e parë, kurse në fazën e dytë u dezinfektuan xhamitë e hapësirat përcjellëse edhe të fshatrave Greme, Doganaj, Nikadin, Varosh,Rakaj e Komogllavë.

.