Profesori shqiptar në Turqi: Shqipja, ndër gjuhët më të vjetrat të botës

Profesori shqiptar në Turqi: Shqipja, ndër gjuhët më të vjetrat të botës

Zeqir Kadriu, profesor i vetëm në Turqi për degën Gjuhë dhe Letërsi Shqipe, me prejardhje shqiptare tregon rëndësinë e gjuhës shqipe në Turqi.

Se si cilësohet gjuha shqipe në Turqi, çfarë vlere ka gjuha shqipe në Turqi, çfarë hapa po bëhen për gjuhën shqipe në Turqi dhe gjithçka mbi këto të dhëna na tregon më detajisht profesor Zeqir Kadriu i cili për këtë lëndë është i vetmi profesor në Turqi.