Shqiptarët që jetojnë në Turqi kujtojnë largimin nga Kosova

Shqiptarët që jetojnë në Turqi kujtojnë largimin nga Kosova

Ai quhet Sahit Sahiti. Tash është në moshën e pleqërisë dhe jeton në Turqi, por tregon se u lind në Kosovë.

“Isha gjashtëmbëdhjetë vjeç kur erdha këtu, babai im ishte kaçak në Kosovë. Vetëm babai im erdhi në Turqi, mixhallarët mbeten në Kosovë, në Pjetërshticë”, kujton ai.

“Vëllai im Jusufi punoi shumë këtu për Shqipërinë”.

Ndiqeni rrëfimin e plotë: