​U ndalua me kokainë, një muaj paraburgim ndaj të pandehurit

​U ndalua me kokainë, një muaj paraburgim ndaj të pandehurit

Gjykata Themelore në Ferizaj, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore të Ferizajt, për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurës E.A. për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge.

Sipas një komunikate të gjykatës, pas mbajtjes së seancës dëgjimore dhe analizimit të shkresave të lëndës, gjyqtari i procedurës paraprake, Mustaf Tahiri, ka vërtetuar faktin se i pandehuri dyshohet se më 4 maj të këtij viti, në Ferizaj, pa autorizim ka blerë dhe poseduar me qëllim të shitjes apo shpërndarjes substanca apo preparate të cilat janë shpallur me ligj si narkotik, në atë mënyrë që me rastin e ndaljes dhe kontrollit nga ana e Policisë së Kosovës, tek i njëjti në një pako të cigareve është gjetur dhe sekuestruar një qese me substance pluhur ngjyrë kafe e dyshuar si narkotik i llojit heroinë me peshë të përgjithshme prej 4.03 gram.

“Gjyqtari i procedurës paraprake, kërkesën e prokurorit të shtetit për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurit, e ka aprovuar si të bazuar dhe të njëjtit i është caktuar masa e paraburgimit në kohëzgjatje prej një muaji. Gjykata po ashtu vlerëson se janë përmbushur kushtet për caktimin e paraburgimit të përcaktuara me KPPRK-në, duke vlerësuar peshën e veprës penale, mënyrën dhe rrethanat që dyshohet se është kryer kjo vepër penale, llojin e sasisë së dyshuar narkotike e cila dyshohet se është e llojit heroinë, dhe lartësisë së dënimit që parashihet për këtë lloj të veprës penale, karakteristikat e tij personale, se i njëjti është recidivist i veprave penale të natyrës së njëjtë por edhe i një numri të madh të veprave penale kryesisht të vjedhjes, andaj ekziston rreziku real dhe potencial, se po që se i njëjti të gjendet në liri, mund të përsërisë vepra penale të njëjta apo të ngjashme”, thuhet në komunikatë.

Me këtë rast palët njoftohen se ankesa kundër këtij aktvendimi nuk e shtynë ekzekutimin e tij.