Shtatzëna e vrarë kishte urdhër-mbrojtje deri në mars 2023
Foto: Gjykata Themelore në Ferizaj/Facebook
Kronika

Shtatzëna e vrarë kishte urdhër-mbrojtje deri në mars 2023

E.Hoti/RTKlive

Gjykata Themelore në Ferizaj ka dhënë detaje lidhur me rastin e vrasjes në oborrin e QKUK-së, ku S.H. dyshohet se ka privuar nga jeta ish gruan e tij shtatzënë H.M.

Gjykata ka bërë të ditur se gruas ia kishte lëshuar urdhrin për mbrojtje nga data 13 shtator dhe ka qenë e vlefshme deri më 13 mars.

“Me datë 08.09.2022, nga Zyra për Mbrojtje dhe Ndihmë e Viktimave në Ferizaj, është paraqitur kërkesë për lëshimin e urdhrit mbrojtës ndaj palës përgjegjëse S.H. sipas nenit 13 dhe 14 të Ligjit për Mbrojtje nga dhuna në familje. Gjykata, pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit të kërkesës së urdhrit mbrojtës, me datë 13.09.2022 ka lëshuar aktvendimin për urdhër-mbrojtje me të cilën ka aprovuar kërkesën për urdhër-mbrojtje të palës së mbrojtur dhe palës përgjegjëse i ka shqiptuar masat mbrojtëse sipas nenit 5 dhe 6 të Ligjit për Mbrojtje nga dhuna në familje, në kohëzgjatje prej gjashtë muajve duke filluar nga data 13.09.2022 deri më datë 13.03.2023”, thuhet në njoftimin e Gjykatës.

Ky aktvendim, sipas gjykatës, i është dorëzuar palëve, përfshirë “palës përgjegjëse, mbrojtësit të tij, palës së mbrojtur, mbrojtësit të viktimave, QPS –Lipjan si dhe Stacioni Policor në Lipjan, i cili është urdhëruar që ta bëjë zbatimin e vendimit të urdhrit mbrojtës”.

Në njoftim tutje thuhet se i pandehuri S.H. është shpallur fajtor për armëmbajtje pa leje.

“Me datë 23.09.2022, me aktgjykimin e evidentuar si: 2022:174052, i pandehuri S.H. është shpallur fajtor për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 paragrafi 1 të KPRK-së dhe i është shqiptuar dënim me gjobë”, thuhet në njoftimin Gjykatës .

Ndërsa më 10 gusht, Prokuroria ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurit për kanosje ndaj gruas së tij.

“Me datë 10.08.2022, Prokuroria Themelore në Ferizaj – Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzën e evidentuar si: PP.II.nr,1066/2022, me të cilin ka akuzuar të pandehurin S.H. për veprën penale kanosja nga neni 181 paragrafi 4 lidhur me paragrafin 2 të KPRK-së, ndaj të dëmtuarës H.M. Me datë 07.09.2022 lidhur me këtë aktakuzë është caktuar dhe mbajtur shqyrtimi fillestar, me ç ‘rast i pandehuri S.H. ka deklaruar se nuk e pranon fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohet. Gjykata në afatin prej 30 ditëve konform nenit 245, 249 dhe 250 të KPP-së, i ka njoftuar të pandehurin dhe mbrojtësin e tij se mund të paraqesin kërkesë për hedhje të aktakuzës dhe kundërshtimit të provave. Mbrojtësi i të pandehurit S.H. me datë 26.09.2022 ka paraqitur kërkesë për hedhjen e aktakuzës dhe kundërshtimit të provave. Gjykata me datë 18.11.2022, ka marr aktvendim dhe ka refuzuar kërkesën e mbrojtësi të pandehurit për hedhje të aktakuzës dhe kundërshtimit të provave”, thuhet në njoftim.


MË SHUME NGA Kronika